Maasland Relocation

menu

‘Kies het pakket dat aansluit bij jouw wensen.
Maasland Relocation denkt met je mee.’

Premium pakket

Wie kiest voor zekerheid en gemak gaat voor het premiumpakket.

Als eerste kiezen in alle rust

Je kunt als eerste kiezen! Want jij ziet het aanbod maar liefst 72 uur voordat het op de site wordt geplaatst.

Zekerheid en veel extra service

Heb je je droomwoning gevonden? Dan krijg je bij de sleuteloverdracht een uitgebreid visueel en tekstueel inspectierapport om discussie achteraf te voorkomen. Ook vind je bij ons een luisterend oor als het gaat over klachten of vragen die gaan over een verhuurder of woonruimte. Daarnaast geven we voorlichting over huurprijzen, huurtoeslag, huurbescherming, inschrijving gemeente, gemeentelijke belastingen en waterschap heffingen.

Puur gemak

 • We kunnen internet en gas-, water- en elektra-aansluitingen regelen
 • Sleutels verloren? Wij regelen reservesleutels voor je
 • We controleren de ontvangen huurverhoging
 • Je wilt het huurcontract opzeggen? Regelen we voor je. En dan zorgen we ook voor een verhuurdersverklaring van de verhuurder

Premium pakket voor € 60,-

 • Inventariseren van de woonwensen / opstellen zoekprofiel
 • Selectie beschikbare woningen op basis van opgestelde zoekprofiel
 • Aanbod van bovenstaande selectie is 3 dagen voordat plaatsing op de openbare website plaatsvindt inzichtelijk op de persoonlijke accountpagina van afnemer. Tevens wordt afnemer periodiek op de hoogte gehouden van het nieuwe aanbod.
 • Het geven van informatie over één of meer te huur staande woning(en), waaronder de organisatie van bezichtigingen daarvan
 • Deelname aan algemene bezichtigingen
 • Evaluatie van bezichtigingen
 • Samenstellen van een dossier en het voordragen op basis daarvan als kandidaat-huurder bij potentiële verhuurder(s) en zich ervoor inspannen dat deze de desbetreffende woning kandidaat-huurder gunt
 • Namens kandidaat-huurder voeren van onderhandelingen met potentiële verhuurder(s) indien van toepassing over de inhoud van de huurovereenkomst, de hoogte van de huurprijs, het aanvangstijdstip van het huurcontract of verhelpen van gebreken
 • Tot stand brengen van een deugdelijke schriftelijke Nederlandstalige huurovereenkomst en het verzorgen van de ondertekening van de huurovereenkomst door beide partijen
 • Uitgebreid doornemen van huurovereenkomst en bijbehorende zaken
 • Vertalen van de huurovereenkomst van Nederlands naar Engels indien gewenst.
 • Erop toezien dat de eerste betaling aan verhuurder tijdig wordt verricht
 • Organisatie van sleuteloverdracht
 • Organiseren van de oplevering van de woning aan de huurder
 • Opstellen van een deugdelijk inspectierapport (met foto’s, opname meterstanden, controle sleutels, controle inventaris, inventarisatie van gebreken)
 • Dossier met een hardkopie van huurovereenkomst, algemene bepalingen en inspectierapport
 • Geven van algemene voorlichting over onder meer huurtoeslag, de huurbescherming, huurprijzen, inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie, gemeentelijke belastingen, waterschapheffingen, nutsvoorzieningen.
 • Nadat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend, worden de volgende diensten aangeboden (naar redelijkheid en billijkheid op verzoek van huurder).
 • Aanspreken van de verhuurder op de nakoming van zijn verplichtingen bij de aanvang van de huurovereenkomst
 • Geven van ondersteuning bij: schoonmaken (collectiviteitskorting bij schoonmaakbedrijven), onderhoudscontracten CV (collectiviteitskorting)
 • Geven van ondersteuning bij: zoeken naar en regelen van werklieden in verband met het schilderwerk, behangen, leggen vloerbedekking c.q. laminaat, e.d.
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van telefoon- en internetaansluiting
 • Behulpzaam zijn bij aanmelden nutsvoorzieningen, gas, elektra en water
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van een bankrekening
 • Behulpzaam zijn bij het verkrijgen van eventueel benodigde verzekeringen
 • Behulpzaam zijn bij diverse andere student gerelateerde taken
 • Fungeren als eerstelijns vraagbaak voor huurder tijdens de looptijd van de huurovereenkomst
 • Namens huurder voeren van onderhandelingen met verhuurder over het verhelpen van gebreken
 • Bij verlies ondersteunen in de organisatie van reservesleutels
 • Controleren van de ontvangen huurverhoging
 • Eventuele hulp bij opzegging huurcontract
 • Zorgen voor verhuurdersverklaring van verhuurder
 • Namens huurder voeren van onderhandelingen met verhuurder, indien van toepassing over de afhandeling van de borgsom

Adviezen over diverse andere zaken die mogelijkerwijs in een nieuwe woonomgeving geregeld moeten worden.

 • Inrichtingsadviezen
 • Taalcursus
 • Restaurants
 • Cafés
 • Studentenvereniging, dan wel disputen
 • Huisarts
 • Tandarts
 • Fysiotherapeut
 • Scholen
 • Sportscholen

Op verzoek kunnen tegen meerprijs filmpjes worden gemaakt van woonruimtes die per direct beschikbaar zijn, indien persoonlijk bezichtigen zeer moeilijk te realiseren is. Het maken van een filmpje kost € 75,00 per woonruimte en betaling dient vooraf te geschieden. Op verzoek kunnen door medewerkers van Maasland Relocation tegen meerprijs juridische werkzaamheden worden uitgevoerd in huuraangelegenheden van velerlei aard.

naar pakket-overzicht

Op zoek naar een nieuwe huurwoning

×
zoeken